ختم مجرب صلوات

قبول باشه
اجرتون با آقا امام زمان

2 Likes

۱۰۰ صلوات

**الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ و عَجّل فَرَجَهم:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُم:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فرجهم:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ و عَجِّلْ فَرَجَهُمْ.:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فرجهم:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُم:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ:wilted_flower:
اَللّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فرجهم:wilted_flower:
**

1 Likes

ممنون از شما قبول باشد . انشاالله که حاجت روا شوید لطفاً دوستان خود را به گروه دعوت کنید

1 Likes

ممنون قبول باشد انشاالله که حاجت روا شوید التماس دعا

1 Likes

۲۰۰ صلوات هدیه به آقا امام زمان

ان شاالله امشب عیدیمون از آقا امام زمان بگیریم

1 Likes

انشاءالله همه از آقا امام زمان علیه السلام عیدی بگیریم قبول باشد التماس دعا

1 Likes

۱۰۰ صلوات هدیه به آقا رسول الله

1 Likes

ممنون از شما عضو فعال گروه انشاالله که حاجت روا شوید التماس دعا دارم

1 Likes

۲۰۰ صلوات

IMG_۲۰۲۱۱۰۱۶_۲۰۰۲۲۴

1 Likes

ممنون از شما انشاءالله که حاجت روا شوید التماس دعا

1 Likes

۶۹۸۳۶صلوات تا اینجا توسط شما اعضای فعال گروه خوانده شده لطفاً در ختم صلوات به نیت سلامتی و حاجت روایی اعضای شرکت کننده است شرکت کنید و دوستان خود را در گروه تک کنید

2 Likes

۵۰تا

2 Likes

ممنون از شما قبول باشد التماس دعا

2 Likes

۵۰۰ صلوا ت فرستادم:prayer_beads::prayer_beads::pray::palms_up_together:

2 Likes

۱۰۰تا

2 Likes

ممنون از شما عضو فعال گروه انشاالله که حاجت روا شوید التماس دعا

2 Likes

ممنون از شما عضو فعال گروه انشاالله که حاجت روا شوید التماس دعا دارم

2 Likes

حاجت دار ها بفرمائید صلوات

1 Likes

حدودا ۵۴۰۰۰صلوات دیگر از ختم صلوات باقی مانده

1 Likes

۱۰۰ صلوات

ان شاالله به حق رسول الله حاجت روا بشیم
و عیدی مون بگیریم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.