ختم مجرب صلوات

@Delvin98
@dokhi_shad
@Aroose_delbar
@Girl_p
@Ghabsiah
@Giti68janan
@Ghzalll_73
@Gol_6267
@hastiii
@Raz_66

4 Likes

همچنین شماوهمه دوستان

1 Likes

حاجت دارها بفرمایید صلوات

200 تا

1 Likes

1000تا

1 Likes

مرسی از تگت عزیزم حاجترواشی انشاله
۱۰۰ تا برای من بزن خیلی کمه اما قران دارم انشاله باز میام میفرستم

1 Likes

انشاالله حاجت روا شوید التماس دعا

1 Likes

انشاالله که حاجت روا شوید التماس دعا

1 Likes

انشاالله حاجت روا شوید التماس دعا.

23300صلوات تا اینجا توسط شما اعضا خوانده شده التماس دعا لطفاً به اطلاع اطرافیان خود برسونید اگه خواستن شرکت کنند

۱۰۰مرتبه
ان شاالله حاجت روایی همه:pray:

1 Likes

انشاالله حاجت روا شوید التماس دعا

1 Likes

5صلوات

23405صلوات تا اینجا توسط شما اعضا خوانده شده التماس دعا لطفاً در ختم صلوات شرکت کنید

حاجت دارها بفرمایید صلوات

۱۰۰ تا

1 Likes

انشاالله حاجت روا شوید التماس دعا

1 Likes

23505صلوات تا اینجا خوانده شده التماس دعا لطفاً در ختم صلوات به نیت سلامتی اعضای شرکت کننده است شرکت کنند

۱۰۰۰

1 Likes

انشاالله که حاجت روا شوید التماس دعا

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.