ختم صلوات برای حضرت علی اصغر لطفا بیاین

١٤تا بنيت شفا:palms_up_together:

1 Likes

دویست تا هم من میفرستم بیشتر تونستم میگم ابجی

1 Likes

من ده تا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.