خب چه خبرا 😬

یکم فضولی بود. همین:grin:

4 Likes

از اول لابد شرط کردن که درو باز کنه

3 Likes

خب چون شرایط ساختمون فرق میکنه از اول کسی که اجارش کنه بهش میگن که زحمت در باز کردنو بپذیره فی سبیل الله
ممکنم هست اگه نظافت حسینیه هم باهاش باشه احاره نگیرن ازش .
ساختمون ما هم زیرش حسینیست ینفر که اینحاست هم یجورایی نگهبان ساختمونه هم حواسش به حسینیست ازش اجاره نمیگیرن . البته ساختمون ما واحداش زیاده

1 Likes

نه این دو واحد بیشتر نیس

1 Likes

وظیفش نیست ولی لابد خودش با این شرایط پذیرفته که مسیولیت در باز کردن باهاشه .

اگه از اول قول داده و قبول کرده که باز میکنه پس وظیفشه که سر وقت باز کنه

2 Likes

در کجا

1 Likes

در حسینیه

1 Likes

سلام عزیزم خوبی لینک گروه و دوباره بهم میدی

1 Likes

سلام گلم
دوروزه نتم قطعه :expressionless:

1 Likes

ای بابا
من لفت دادم پشیمون شدم :laughing:

1 Likes

چرا لفت دادی آخه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.