خبر مهم راست یا دروغشو نمیدونم 😥

اینو چند جا شنیدم گفتم بهتون بگم تروخدا هواستون به بچه هاتون باشه :disappointed_relieved:
Screenshot_۲۰۲۱-۰۶-۰۹-۱۲-۱۱-۵۲-۴۹۲_com.whatsapp

24 Likes

درسته ۳ تا بچه از محل ما نیست شده

9 Likes

اره خیلی شنیدم فقط گفتم بگم که مواظب باشین:disappointed_relieved::cry:

5 Likes

خدا رحم کنه میگن مثل داعش بی رحمن

7 Likes

درسته اینجام هم خیلی دزد اطفال رایج شده

5 Likes

خداازشون‌نگذره

6 Likes

واقعا؟؟؟؟؟
موهای تنم سیخ شد
ترسیدم :pleading_face:

4 Likes

درسته رفتن‌ روستا‌ ها لرستان و پلدخترم

7 Likes

واقعا:woman_facepalming::pleading_face:

3 Likes

درسته تو خرم آباد هم گفت چندتا از سطل زباله در آوردن :slightly_frowning_face::disappointed_relieved::no_mouth:

6 Likes

آره حتی با وجود پدر مادر پیش بچه یکیشون رفته دم در با باباش خدافظی کنه نیومده یکی دیگه مادرش داشته میوه میخریده برگشته دیده بچه نیست یکی دیگه ام بچه رو گذاشته جلوی داروخونه رفته دارو بخره برگشته اومده دیده بچه نیست

6 Likes

معمولان هم اومده بودن انگار
مادر بچه فهمیده بود ماشین فرار کرده بود

2 Likes

حقیقت داره

2 Likes

اره درسته

2 Likes

افرینه هم رفته بودن

3 Likes

واای خدا دخترم من که همیشه تو کوچس نمیتونم جمعش کنم خدااا چیکار کنم

6 Likes

:disappointed_relieved::disappointed_relieved::disappointed_relieved::slightly_frowning_face:

2 Likes

خدالعنتشون کنه کثافتایه بیگانه چی ازجونمون میخان چرانمیرن یجا دیگه چراهمه گیرمیدن ب ایران ای خدا:persevere:

3 Likes

وای بایچیزی توخونه سرگرمش کن

5 Likes

اصلن نمیتونم تو خونه بند بشه هم حواسم پرت میشه میره تو کوچه دیونم کرده شوهرم یه هفته جادس کنترلش ازدست در رفته

6 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.