خاک به سرم شد.

:joy::joy::joy: بچه یکی بغل میکردی یه چک میزدی میگفتی ای بی ادب پاشو برو پیش مامانت :joy::joy: تقصیرو مینداختی گردن بچه مردم :face_with_hand_over_mouth:

3 Likes

@u519522

1 Likes

ممنونم مهسا جووون

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.