خاک به سرم شد.

:pensive:
12با فامیلای همسرم رفتیم بیرون. کوه و اینا… رو به عصر ک شد رفتیمیع جایی عکس بگیریم… خانماهمه نشستند… مردا وایسادان پشت سرمون.ک عکس بگیریم…

بین شوخی و خنده بقیه منم داشتم میخندیدم… که یه دفعه صدا دادم:pensive:اب شدم یعنی…

اینجوری دقیقا…

هه هه هه زارت.
بعدم سکوت.

بعدش شوهرم زد سرشونم ک پاشو کنارم وتیسا تو عکس دیده نمیشی…
عکسو گرفتیم پسر عموی شوهرم گفت بوی اسفند میاد… حالا نمیدونم تیکه بود یا میوکد… یا چی بود…

حالم خیلی بد شد. فکر میکنم شوهرم حیلی حالش بدبود… نمیدونم کسیم فهمید یا نه… هیشکی هیچی نگغت…
. شوهرمم برو خودش نیاور… رومم نمیشد هزش بپرسم توام صداشو شنیدی یا ن…

فقط سربسته روز بعدش گفتم فهمیدی دیروز چی شد… اونم گفت چی رو؟؟ اصن روم نمیشد ازش بپرسم.

از اون روز باهاش سرسنگینم… اعصابم خورد شد ه. از همشون خجالت میکشم.

خیلی اعصابم خورد خیلی

32 Likes

سخت میگیری
همه ازین سر و صدا ها دارن
یکم عادی باش

7 Likes

حداقل کاش بروم میاورد… میخندید… یا یچی میگفت… شوهرم.

اینجوری سکوت بیشتر بهم میریزم…

9 Likes

چقدر طرز فکر اطرافیان برات مهمه…
چراانقدر خودتو اذیت میکنی؟؟؟
دوروز کذشت ازش تموم شد

6 Likes

اخه همشون شیخو اینان… خیلی سنگین رنگینن… منم همیشه ترتمیزو شیکو اینا… ای خدا… جو بدی بود.

5 Likes

خب زشته دیگه.

3 Likes

چقدر خندیده باشن… مسخره کرده باشن … ابهتم رفت…

3 Likes

ولش کن بهش فک نکن اصلا

1 Likes

نه عزیزم
ببین به این امر عادی نگاه کن
یعنی ادم سر سنگین و شیک و پیک ازین صداها نداره ؟ داره دیگه
همسرت هم چی بگه
بخنده ناراحت میشی نخنده میگی چرا
واقعا شاید اصلا کسی نفهمیده تو اون همه سر و صدا و خنده کی حالا صدای اونو شنیده و فهمیده از طرف شماست

8 Likes

عزیزم مطئن باش نفهنیدن وگرنه میخندیدن بین اون همه خنده کی میخواد بشنوه

2 Likes

:joy: :joy: :joy: جدی؟؟

همش باخودم میگم ازین بع بعد میگن… زن فلانی گوزو بود

5 Likes

بخداا:joy:شوهر من اینقدر راحته جلوم …توام رااحت باش

2 Likes

چرا سر سنگینی تو گوزیدی اون طفلی چیکار کنی
شوخی میکنم ها ناراحت نشی
بادی بوده که امده و رفته فوقش ۱هفته یادشون مبمونه بعد اون ول میکنن

9 Likes

وای خیلی بد شده
ای کاش نشنیده باشن

3 Likes

هوم… خیلی رو دروایسی دارم با همشون.

عب نداره
حالا عکسو نگاه کن متوجه میشی ک فهمیدن یا نه
اگه یه نیشخند رو لباشونه ک ب اف رفتی
اگه ک معمولین ن کسی نفهمیده جز خودت و خانمای کنارت :joy::joy:

8 Likes

:joy: :joy: :joy: :joy: اونم ک خاله های شوهرم بودن… :pensive:… بد از بدتر.

4 Likes

مثلا یه هفته دیگه ببیننش میگن از موقعی ک گوزیدی دیگه مارو تحویل نمیگیریا :joy:

22 Likes

خدا بخاد ابرو ببره…

با یه گوز بی موقع میبره.

هووووف

6 Likes

اعتماد به نفس داشته باش
حرفی زدن بگو چیه نکنه شما ها بی صدایین ؟ :laughing:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.