خانومای باردار گل بیاین گپ بزنیم😘

درد زیرشکم داری؟
من گاهی میگیره زیرشکمم

1 Likes

ان شاءالله هممون :heart_eyes::heart_eyes::rose::rose::heavy_heart_exclamation::heavy_heart_exclamation:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.