خانه نشین های عزیز

هووممم:sweat_smile:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:

1 Likes

این پیام را انجمن پرچم‌گذاری کرده و بطور موقت مخفی است.

فعلا ک گوه خور یه مملکتی تو بشین تا ته بخور بعد زر بزن

این پیام را انجمن پرچم‌گذاری کرده و بطور موقت مخفی است.

هیچی ماهم همو می‌بینیم

مامانم فردا نذری داره ولی دلم نمیخواد برم کمک، دلم بیرون میخواد:expressionless:

1 Likes

دوستان باهم مهربان باشید:neutral_face:

1 Likes

نه بابا پشت گوشی هم دیگه منهدم کنیم

2 Likes

خب‌چرا اخه چ ارزشی دارع یه همینجا وصله همینجاهم کینه بگیریم ازهم؟🥲

2 Likes

نمیدونم والا ولی انگار اینجا شده میدون جنگ🥲

2 Likes

کاش مدیرا بودن

2 Likes

کاش.

2 Likes

بد کردم پشتت حرف نزدم تو روت گفتم
به مردم خوببم نیومده :relieved::joy:

1 Likes

بیا خونه ما :joy:

1 Likes

اره واقعا مهربان باشید :relieved:

1 Likes

تورا چه شده است

1 Likes

منم بیکار ، پسرمو‌ خوابوندم‌.ناهارو آماده کردم. ایقدر باد کولرمون‌ سرده‌ رفتم زیر پتو‌.انگاری مجبورم جلو باد کولر دراز کشیدم :neutral_face::neutral_face::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

هیچی مگه چمه:thinking:

1 Likes

لعنتی:rofl::rofl::rofl:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.