خانمها کمک

واقعا؟
ولی پشت دختره من کبودی نداره اصلا،

1 Likes

همکاری ک میکنه… زیاده :neutral_face:اما طفلک خسته کوفته افتاده من میترسیدم ک تا فردا خراب بشه ک دوستان میگن خراب نمیشه فردا حتما میدم ب کسی

1 Likes

اره والا وسط باسنش :neutral_face::joy:

1 Likes

عه دخترت هم اسم منه:grinning_face_with_smiling_eyes:امیدوارم بزرگ شه از اسمش مثه من بدش نیاد

1 Likes

اره گلم
اسم ب این قشنگی چرا بدت بیاد:expressionless:

1 Likes

فریز کن هیچی نمیشه من خودم خورشت،میپزم فریز میکنم برای،دفعات بعد که فقطبرنج بپزم تومزه اش،هیچ تاثیر بدی نمیذاره

1 Likes

ممنون ⚘

1 Likes

نمیدونم عزیزم من اسمم بدم میاد:grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

:neutral_face::neutral_face::see_no_evil::see_no_evil:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.