خاله ام منو دعوا کرد🙄🙄🙄😒

عزیزم فک کنم اون حلظه درد داشتی واکنش تند نشون دادی

1 Likes

هنوزم دارم شکمم سفت بستم باسنم که هیچی

1 Likes

وقتی حالت بده چیزی نگو عزیزم…منم وقتی پریودم یه چی میگم بعد هی درگیرم باخودم که ای چی بود گفتم

1 Likes

:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

1 Likes

پیام خالت بده بگو حالم بد بود تند حرف زدم .تا تموم شه

1 Likes

وللش:grimacing::grimacing:

1 Likes

عزیزم عذرخواهی که بدن نیست نشونه بزرگیته .بازم هرجور صلاح میدونی

1 Likes

یکم بگذره خنک شه بعد

1 Likes

افرین دخمل بداخلاق:grin::grin::grin:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.