حیوان خانگی: سگ یا گربه؟

من خودم سگ دارم عاشقشم

1 Likes

من به خز حیوانات حساسیت دارم
کلا با خونه آوردنشون مشکل دارم:grinning_face_with_smiling_eyes::sweat_smile:

2 Likes

سگ دوست دارم
ولی خرگوش دارم:joy::joy:

1 Likes

تو دیگه چرا :joy:

من عااااشق همه حیوونا هستم ولی مجبور کردنشون به پذیرش زندگی انسانی اصلا کار درستی نیست و مثل دوستی خاله خرسه هست
و کلا از حیوانات فاصله میگیرم چون بهداشتی نیست حتی با وجود شست و شو و واکسن و…
و اینکه ترس هم دارم اصلا دوست ندارم اطرافم حیوون باشه
نهاااایتش ماهی زینتی
گناه دارن ما بخوایم نگهشون داریم خیلی ظلمه خیلی :pleading_face:

3 Likes

من از اول اوردم بقیه اسکی رفتن

پس فندی چی میشه:pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face::pleading_face:

چ زل زده ب دوربین:rofl::rofl::rofl::rofl:

من قراره گربه بگیرم:heart_eyes:
سگ رو هم خیلی دوست دارم ولی شوهرم نمیزاره :cry:

1 Likes

:zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face::zipper_mouth_face:

1 Likes

:joy:باز میبینم که آمدین تو گپ های 3 سال پیش

3 Likes

هیچکدوم من حیوون خونگی درحدماهی گلی توی تنگ دوست دارم

3 Likes

منم خودم اگه تو خونه شهرستانمون زندگی میکردم قطعا سگ نگه میداشتم

1 Likes

چقدرفکرای مانزدیک به همه

3 Likes

بعضی از حیوانات رو اگه آدما نگهداری نکنن آسیب میبنن
باید سعی کنیم خوب نگهداری کنیم ازشون

3 Likes

چرا گپ بسته نشده :thinking::thinking::thinking::thinking:

2 Likes

کوفت:face_with_raised_eyebrow::neutral_face::expressionless:

2 Likes

من هردوتاشونو دوست دارم ولی گربه رو خیلی بیشتر
قطعا اگه شرایطشو داشتم خونم پر از گربه بود

2 Likes

:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

2 Likes

جاااان:heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.