حوصلم سر رفته میشه بیاید...

همش دارم به مادر شوهرم فک میکنم گفتم یه گپ راجبش بزنم
بیاید بگید مادرشوهراتون چند سالشونه…؟؟؟!!!

سنشو نمیدونم :sweat_smile:

1 Likes

70 :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

مال من60

۶۷ سال

۴۰ :expressionless:

۶۸ سال

:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

۷۰ سالشه:v:

1 Likes

۴۷:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

1 Likes

۶۵ اینا خیر ندیده

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

فک کنم 57 اینا بود… دقیق نمیدونم … بهیچ دردی نمیخوره … فقط برا مخ پر کنی خوبه و خواهر شوهراش رنگیش کنن و دفاع نکنه از خودش … یا هوا دخترشو نداشته باشه و فک میکنه مامان منم نباید هوا منو داشته باشه

:joy::joy::joy:والا

1 Likes

۴۵ سالشه

خیلیه :joy: دقیق نمیدونم

50سالشه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.