حوصلم سر رفته بیاین یکم بحرفیم 😔

دوربین مخفی:joy::joy::joy::joy::relieved:

والا دا فک میکنم دوربین مخفیه:joy::joy::joy::rofl::rofl:

1 Likes

سلام چی شد اسبه؟ به کجا رسید ؟

عه لو رفت ؟ از کجا دیدی؟

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.