حضرت یوسف پیامبر

اره نسل بعدی پیامبرا از برادرش بنیامین شد

2 Likes

نه نسلش دیگه پیامبری نبوده

2 Likes

نه عزیزم از یهودا بود
اون کسی هم که نذاشت یوسف رو بکشن یهودا بود نه لاوی توی فیلم عوضش کرده بودن

2 Likes

:confused::confused::confused::confused::confused:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.