حس میکنم جاریم به شوهرم چشم داره

اگه از شوهرت مطمعنی ب نظرمن کافیع
ولی حواستو جمع کن

1 Likes

من ک میگم حواستو خیلی جمع کن و ب اون جاری خانم هم خیلی جدیتر تذکر بده

1 Likes

اگه بکنیش توی اسید دیگه در نمیاد همونجا آب میشه :rofl::grimacing:

1 Likes

حواسم جمعه ولی بدم میاد یکی شوهرمو دید بزنه

بهش گفتم دیگه لباس استین کوتاه نپوش:sob::sob:

5 Likes

انقدبدم میادازاینجورادمهای چندش،واقعاحال بهم زنن،جاریه آبجیمم همینطوره یه حرفهاوکارهایی جلوآبجیم وشوهرش میزنه ادم بدش میاد

5 Likes

بهتر :joy::joy::joy:

3 Likes

بگوچادرسرکنه:sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

خودشم ب نمایش میزاره بی حیا :no_mouth:شوهرمن سرشو

بالا نمیاره

3 Likes

باید بگم والا

2 Likes

تذکر بده خب

1 Likes

چندسال پیش جاریم خیلی بابرادرشوهرهام شوخی میکرد،بی حیاوسبک بود،میشست کنارشوهرم هی میزدروپای شوهرم وحرف میزد،من هیچی نگفتم فقط سنگین برخوردکردم،شوهرم باجدیت کامل بهش گفت شماحق نداری شوخی دستی کنی خانومم ناراحت میشه،اونم ازاون ببه بعدفهمیدچجوربرخوردکنه

7 Likes

واااا چه غلطا ازاین حرفا میزنه بزن تو دهنش
که چی بشه واقعا
من جا تو باشم سکوت نمیکنم تذکر میدم اگه رعایت نکرد میزنم تو دهنش

4 Likes

من اصن تو کتم نمیره چه دلیلی داره واقعا خجالت نمیکشه

2 Likes

مثل من :joy:

3 Likes

به شوهرت بگوخوشم نمیادازبی حیابودنش،اگه خوشت میادمث زن داداشت باشم باشوهرش شوخی کنم اشکال نداره سکوت میکنم ولی دوست دارم یه جورایی بهش بفهمونی که خوشم نمیادباهات شوخی بیجاکنه

3 Likes

بازمن تاموقعی که بچه نداشتم روبچه هاحساس بودم الان نه :joy:

2 Likes

اجی به شوهرت مستقیم نگو با زنداداشه بی حیات شوخی نکن یا هرچی … نگو هیچی نگو غیرمستقیم بگو‌ من دوسندارم باهیچ زنی چه فامیل چه تو محیط کار شوخی کنی و بگی و بخندی و گرم بگیری بگو دوسدارم سنگین و سرد باشی باهاشون
اگه نام ببری باکدوما حرف نزن یا کرم دارنو فلان تو اولا داری خودتو کوچیک میکنی شخصیت خودتو پیش شوهرت خورد میکنی دومن نظر شوهرتو بهش جلب میکنی که این آخروعاقبت خوبی نداره چه بخوای چه نخوای وقتی از دشمنت همون زنه بد بگی جلوی شوهرت تو داری بهش اجازه میدی که بهش فکرکنه پس بهترین کاراینه که هیچی نگی از کرم ریزیاش فقط غیرمستقیم بگو حرف دلتو ولی حواست باشه ازاون ادم نگی به هیچ وجه
حتی اگه بیشتر بگی دربارش بیشتر اونو براش بزرگ میکنی تو ذهنش میمونه و بهش فکرمیکنه و حتی وقتی ازنزدیک ببینتش سرشو نمیدازه پایین خیلی بیشترازقبل نگاش میکنه
پس سیاست داشته باش و هرحرفیو جلوی شوهرت نگو‌

6 Likes

شوهرم واقعا ی بار بهش گفت چقدر بی حیایی تو

ولی دوباره ادامه داد

2 Likes

شوهرمن کلا باهمه زناجز من سرده

وخیلی باحیاس اصلا سرشو بالا نمیاره

4 Likes

خب دیگه عزیزم پس خیالت ازبابت شوهرت راحت باشه بروسراغ جاریه درستش کن من جات بودم آتیشش میزدم :joy:

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.