حس خوب با کار خوب 💙😊

ساعت ۱۲ شب
رفتیم بیرون دور دور
که یهو وسط خیابون یه پسر بچه ۳ ساله شایدم کمتر
اومد جلوی ماشین
یهو ترمز
اینور
و نگاه اونور و نگاه هیچ کس نبود

9 Likes

یهو یه ماشین با سرعت رفت سمتش
البته ماشین راه خودشو میرفت

5 Likes

@Rahaaa

4 Likes

وااااییی خب ادامش

4 Likes

خب بعدش

5 Likes

من تا ترمز زدیم پریدم پایین و رفتم سمتش

6 Likes

خب بگو دیگه جون به لب میکنه آدمو
تا ارشد نشه میخواد داستان بگه :rofl:

5 Likes

بچكووون قطره بعديو:persevere:

5 Likes

شوهرمم هم در ماشینشو باز کرد تا ماشین بغلی که با سرعت میاد ترمز کنه و جلو تر نره
تا من به بچه برسم

7 Likes

افرین
اولین پیامو لایک بدید
تا بگم :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile::joy::joy::joy::joy:

9 Likes

:joy: ارشد شد

3 Likes

:joy: بگو بابا ارشد شدی

3 Likes

وایسین من برم تخمه بیارم

3 Likes

همزمان که میدویدم
نگاه اطراف میکردن
نه ادمی اون اطراف بود نه در خونه ای باز

7 Likes

نه بابا علامت صورتی نداره

3 Likes

:joy:واسه منم بیار

3 Likes

:ok_hand::ok_hand::ok_hand::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

3 Likes

جوووون بابا

4 Likes

اونو خانم حکیمی میگه خرابه از تنظ3خوش باید بزاره

3 Likes

:neutral_face:الان نگی توهم بوده که خودم میکشم

3 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.