حستون نسبت به کامرانی چیه😕😎

من و این همه استرس محالللللههههههه:sunglasses::new_moon:

1 Likes

قبول
من سارگلم
وسطای ۱۸ هستم
رشته انسانی
تازه کنکور دادم
دیگه؟:open_mouth::sunglasses:

1 Likes

اسمت ک قشنگه :no_mouth:
عکس چی :sunglasses:

1 Likes

مرسی
بنظرت چرا من تو سایت با اینکه
آفتاب نیس بازم عینک میزنم؟:sunglasses::new_moon:

2 Likes

قشنگه اینجوری :sunglasses:

نه عزیزم
بخاطر اینکه آشنای کسی از آب در نیام:sunglasses::new_moon:
پس عکس نمیشه:running_man:

:joy::joy::joy::joy: باشه :no_mouth:

من به فدایت شوم:sunglasses::new_moon:

افرررررین :sunglasses::sunglasses:

1 Likes

خدانکنه عزیزم :smiling_face_with_three_hearts:
خوشحال شدم از اشناییت

1 Likes

دیوونه__​:face_with_raised_eyebrow:

خیلی باحالی وپر از انرژی مثبت

1 Likes

به دلیل فعالیت کم نمیشناسمت:neutral_face:

واقعا یه لحظه فک کردم الکیه:joy::sunglasses:

1 Likes

فدا سرت:joy::sunglasses:

1 Likes

قربونت مهربون:smiling_face_with_three_hearts:

من به فدایت شوم:sunglasses:

1 Likes

ن بابا من الکی حرف نمیزنم هیچ وقا:sneezing_face::confused:

پرتخااااااااااااال
مگه پرتقال درست نیس؟
پس چرا نوشتی پرتغال؟:neutral_face::sunglasses:

1 Likes

چون خواستم خاص باشم:sneezing_face::joy::joy:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.