حرکات جنین بیایین

البته وقتی استراحت میکنم حسش میکنم ولی اگه مدام در حال کار کردن باشم حسش نمیکنم

میشه صداش میاد

1 Likes

خداشکر نبض زد خیالم راحت شد انقد چیزا شیرین خوردم تکون نخورد ولی تا لواشک خوردم تکون خورد :smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

بچت پسره؟

1 Likes

عزیزم اصن الان وقت این نیس رو حرکات حساس بشی هنوز بچه اونقدر قدرت نداره که بتونی تکوناشو حس کنی از هفته ای ۲۵ ب بعد باید رو حرکات تمرکز کنی منم مث شما هفته های ۱۶ نبض حس میکردم ولی تا ۱۸ باز چیز خاصی حس نکردم الانکه تو ۲۰ هفتم فقط شبا یکی دوبار یک تکونای خفیف حس میکنم حساس نباش نیاز ب نوارو اینام نیس

1 Likes

زوده برای تکون‌عزیزم.من ۲۱هفته ام تازع تکون میفهمم اونم کم

1 Likes

آره گلم :smiling_face_with_three_hearts:

آره واقعا هنوز کوچیکه خخخخ :star_struck:

آهان گلم آره زیادم باید استرسی نباشی بعده:star_struck:

1 Likes

نه عزیزم من هنوز ۱۴ هفته ام.فلا نه تکون نمیخوره

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.