حروف گنگ و نا مفهوم

ذیتتیننینستسذدطدطننسنساسسذس

1 Likes

چیشده اجی

1 Likes

ایشاااله خدا کمکت میکنه

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.