حرفای دوستم پشت سرم😶

خوب کردی ارزش نداره :expressionless::neutral_face::smirk:

1 Likes

پس اون قطعا زریه:joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.