حذف کنید این گپو

Screenshot_20210610_172030_org.telegram.messenger
Screenshot_20210610_172035_org.telegram.messenger
Screenshot_20210610_172040_org.telegram.messenger
Screenshot_20210610_172046_org.telegram.messenger
Screenshot_20210610_172050_org.telegram.messenger
Screenshot_20210610_172055_org.telegram.messenger
Screenshot_20210610_172100_org.telegram.messenger
Screenshot_20210610_172105_org.telegram.messenger

:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:خدااااااااا
:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::joy_cat: پسرررره چ مهربون بود خداااا
:joy::joy::joy::joy::joy:
Screenshot_20210610_172924_org.telegram.messenger

عکسی که براش فرستادم :face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth:
Screenshot_20210610_172912_org.telegram.messenger

این عکس تو گوگل بودا:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye:
Screenshot_20210610_173214_org.telegram.messenger

2 Likes

اینارو ک توی گپ دیگ گفتی:expressionless:

یعنی پسره و سر کار گذاشتی ؟

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

چندبار ی گپ و میزنی؟
متوجه شدیم دیگه.

2 Likes

گپت تکراریه

2 Likes

میدونم تکراریه از قصد ک نزاشتم
قبلا اومدم بزارم، زد میرع تایید شه
بخاطر همین الان اومده

1 Likes

ملت عصاب ندارنا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.