حذف شود 🙏💜😇

لطفا حذف بشه، :heart_eyes::heart_eyes::heart_eyes: @hakimi

2 Likes

:expressionless::expressionless::joy:
ایشالا بزودی مثبت باشه واقعنی:heart_eyes::smiling_face_with_three_hearts:

1 Likes

حسم سه ایموجی اول پایین:rofl:

1 Likes

کسی تو تله گیر نکرد دیگه

نمک:neutral_face:ایشالاه ک مثبت ببینی:raising_hand_woman:

1 Likes

میدونم :grin: منو تو بچگی تو رخت خواب نمک می‌خوابوندن

1 Likes

اره معلومه:joy::raising_hand_woman:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.