حدف شد.....

نشی عزیزم:pleading_face::rose:

1 Likes

چی شده عزیزم :frowning::frowning:

1 Likes

نبودی که اینجور میگی

2 Likes

دلم گرفت با حرفت:pensive::pensive::pensive:

1 Likes

فدای دلت بشم ببخش

2 Likes

شاااید چی از خود آدم مهم تر اخه

2 Likes

خدا نکنه عزیزم حس بدی تجربه کردم :sob:

1 Likes

چند سالته؟

1 Likes

22 سالم

2 Likes

وقتی عاشق باشی فراموش کردنش خیلی سخت سخت‌ همه زندگیت میشه اون حتی از خودتم‌ برات مهم تر میشه

2 Likes

:green_heart: آخی عزیزم

2 Likes

امیدوارم اصلا تجربش نکنم ب نظر خوب نیس

1 Likes

هیج وقت عاشق نشو از من به تو نصیحت

2 Likes

ب خودمم همین قول دادم :expressionless::expressionless:

1 Likes

خدانکنه تو دیگه چرا؟

کاش دردش تمومی داشت:pensive:

1 Likes

انشالله که هیجوقت نشی شدی هم ادمش بیاد

1 Likes

چون درد عشقش‌ تمومی نداره ثانیه به ثانیه بیشتر میشه خدا منو بکشه تا اون راحت با غرورش‌ زندگی کنه

1 Likes

چیشدهههه؟

چرا تو رو بکشه مام مثل خودشون مغرور میشیم:grin:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.