جوکای شب جمعه ای🙊😂

32 Likes

مرسی قشنگ بود :joy::joy::joy::joy::raised_hand:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::+1:

1 Likes

خخخ باحال بودن

1 Likes

باحال بودن ایول

2 Likes

قابلی نداش:grin:

1 Likes

@Khaton
@Khonasham1397
@u469496

2 Likes

شماهم جوکاتونورو کنید:stuck_out_tongue_winking_eye:

قزوینی و پریز برق :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

3 Likes

@Mamanjojoie70
@Elsaa
@lili86

2 Likes

اع تازه داشتم تکت میکردم:grin::joy:

1 Likes

@Taranom
@Taraneh_tanha
@Tina_abcdef1400

بخدا جوک ندارم ولی کسایی که جوک میگنو دوست دارم :face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::joy::joy:

3 Likes

:kissing_smiling_eyes::joy:اخ منم دفعه اوله گپ جوک شب جمعه ای میزنم دیدم خندم گرفت گفتم شماهم بخندین

3 Likes

عالی بود خیلی خندیدم

2 Likes

عالی بود :kissing_heart::joy::joy:

1 Likes

” خـــــــر نشو الاغ ”
اوج نصحیت پسرا
:smiley::smiley::smiley::smiley::smiley::smiley::smiley:

5 Likes

:joy::joy::joy::ok_hand::ok_hand:

2 Likes

شماهم بزارین:smiling_imp:

:anguished:اول خوندم فکرکردم بامنی:neutral_face::expressionless:
بعدش دیدم ن جوکه:joy::joy::joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.