جوان ۱۸ ساله دارابی در اثر یک دعوای خانوادگی قربانی شد

مامی گپ:joy::exploding_head::woozy_face:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

نمکدون:unamused::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:
.

1 Likes

خیلی بدی:joy::joy::joy::joy:

1 Likes

چراااا:joy::see_no_evil:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.