جوان ۱۸ ساله دارابی در اثر یک دعوای خانوادگی قربانی شد

:joy::joy::joy::joy:توووو روووووحتتتتت

1 Likes

ژووون این عکسا رو از کجات میاری لامصب:stuck_out_tongue:

2 Likes

خیلی بیشوری:joy::joy::joy::joy::joy::joy: اگه ادامه دار بود گریه کرده بودم

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy: درد

2 Likes

عزیزم:joy:

1 Likes

:stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_winking_eye::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_closed_eyes:

1 Likes

ازتو نت:rofl::rofl:

1 Likes

:grin::grin::grin::stuck_out_tongue_closed_eyes::stuck_out_tongue_winking_eye:

2 Likes

واله

1 Likes

خدایی من خیلی احساسیم

2 Likes

:rofl:الهی

2 Likes

چقدر ناراحت شدم‌ ظهر الان فهمیدم الکی بود :grin:

2 Likes

تو از منم گیج تری :joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

اون فقط عنوانه اصل قضیه اینجاس:joy::joy::joy:

:grin: اره

:grin:

1 Likes

با خوندن اولاش ی غم اومد تو وجودم،خداروشکر اخرش به خیر گذشت و خووووب تموم شد:grin:

2 Likes

ترسیدم:sweat_smile:خدا بگم چکارت کنه مسعود:joy:

1 Likes

گلوله نمک کی بودی تو:rofl:

1 Likes

:joy::joy::walking_woman:t2:

1 Likes

اااررره:joy:

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.