جواب آزمایش غربالگریم

ببینید اگه جایی مشکل وجود داشت خدایی نکرده بهم بگید

فک نمیکنم مشکلی داشته باشه ریسک سندرم داون هم پایینه

2 Likes

همه چی نرماله خداروشکر

2 Likes

بله خداروشکر عزیزم یکم پیش بردم پیش یه کارشناس مامایی گفت همه چیز که تا اینجا نرماله و هیچ مشکلی وجود نداره شنبه میبرم پیش یه متخصص…

2 Likes

این موضوع به صورت خود کار بعد از 30 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.