جوابمو گرفتم😁😅

عههه من برم مخابرات اعتراض کنم :joy::joy:

1 Likes

فک کنم مدل گوشی ک فرق کنه این چیزام فرق میکنه:sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

آره شاید :thinking:

خدا خیرت بده دختر:joy::joy:

1 Likes

خاک عالم…:rofl::rofl:۹۸کد پیش شماره کشورمونه یعنی نمیدونستی تا حالا؟؟

وا خوب این پیش شماره ایرانه چیش عجیبه

خب بحثش پیش میاد میپرسم

:expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless::expressionless:

خخخخ

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.