جنسیت جنین به عدد بتا ربط داره؟

بچه ها بگین بتاتون چند بوده بعد تاخیر و نی نی تون چی بوده آیا ذرست به بتا ربط داره جنین

فک نکنم ربطی داشته باشه من بعد ۹ روز تاخیر ۳۲۲ بود بتام

بچت جی بود

من روز سوم تاخیر بتام 350 بود و نی نی پسر

همون روز موعد ۲۷۰۵ بود نینیمم پسره

۶ هزار بعد از یک روز تاخیر پسر بود بچم

یک روز مانده به موعود پری بتا1000 بچم دختر

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 5 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.