جلو مادرشوهر،خواهر شوهرام نتونستم خودمو کنترل کنم😖😖

سرطان:sob::sob::sob::sob::sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

بجای دلداری دادن دارین هی مسخرش میکنید دیگ شمام با مادرشوهرش و خواهرشوهرش چ فرقی دارین رفتار اونارو ادامه میدین:expressionless:

قربون دل مهربونت عزیزم اشکال نداره شوخی میکنن گلم

حالا اینا رو ولش کن ،شوهرت نفهمه :neutral_face::neutral_face:

عزیزم شوخی باید ب جا باشه حالا شمارو نمیدونم اگ من ی گپ بزنم دلم گرفته باشه بقیه هی مسخره کنن بخندن اونم همچین چیزی واقعا ناراحت میشم حالا هرکی ی شخصیتی داره حالا شما از خوبیتونه ک ب دل نمیگیری گلم

1 Likes

به شوهرم گفتن میگوزه این،؟اونم گفت اره:blush: منم خودمو کشتم گفت شوخی میکنم

1 Likes

واااای ول کن هم نیستن پَس

شوخی کردم باهات عزیزم به دل نگیریا:cry:

نه…:pleading_face:

نه قربونت برم

1 Likes

خدا نکنه عزیزم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.