جشن عقدددددد

عزیزم دستش خالیه خب جشن خیلی مهم نیس که.توام درکش کن قبول کن

1 Likes

مهم اینه ک میرید اتلیه عکس میگیرید یادگاری ام میمونه.وقتی دستش خالیه بنظرم اول کاری فشارنیاربهش

2 Likes

هیچی مثل عکس اینانمیمونه اگه عقل داشتم بجای جشن میرفتم آتلیه نه اینکه با گوشی فیلم گرفتیم همش پاک شد توجشنم

2 Likes

منم دقیقا همین کاره شوهرت کردم … بعد محضر خونه ما زدیم رقصیدیم شام خوردیم . تازه آتلیه هم نرفتیم . از ذوق یادمون رفت :joy::joy::joy::joy: ولی حنا و عروسی کامل برگزار شد

2 Likes

سمت .میوه شیرینی و شام پا پسره .فقط محل جشن با دختره .

3 Likes

نه اتفاقا ما رسممون اینه میوه و شیرینی با پسره شام با دختر
ولی ما چون دو تا مراسم شد تشریفات محضر رو اونا دادم کل نامزدی رو ما گرفتیم
عروسی هم که نشد :woman_facepalming::woman_facepalming::tired_face:

3 Likes

من عقدم خونه بود عاقد اومد توخونه
لباس پوشیدم ارایشگاه رفتم اتلیه رفتیم
بعدم میوه شیرینی شام
همع چی بود خلاصه

2 Likes

ای جان .
عروسی چرا نشد

1 Likes

ما هم هزینه ی جشن عقد و پدرم داد
یه جشن بزرگ گرفتیم تو تالار شام و میوه و شیرینی
بزرگ تر از عروسیمون:sweat_smile:

2 Likes

به خاطر کرونا :zipper_mouth_face: :pleading_face:

1 Likes

منم جشن نداشتم محضر عقد کردم حتی لباسم نپوشیدم چیه مگه مهم خوشبختیته گیر نده عزیزم یه خرید برو با خوشی برین عقد کنید

1 Likes

مام همینکارارو کردیم. پشیمونیم
هرجور دلت خاس چشنتو بگیر

1 Likes

ما بعد محضر اومدیم خونه بابام، پذیرایی کردیم بعد هم دلالان رستوران شام داد ب مهمونا ولی جشن نداشتیم،پشیمونم نیستم عروسی گرفتیم مفصل

2 Likes

الان محضرای شیک هس که میتونید توش جشن کوچیک هم داشته باشید.زیاد سخت نگیرید زندگی رو مهم عروسیه

1 Likes

الهی

1 Likes

ما عاقد اومد توباغ عقد کرد همونجا هم مجلس گرفتیم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.