جاکاند.ومی😬

ها
بادی مردونه چبع:joy:

1 Likes

دیروز دختر خالم نیگفت بادی مردونه هم اومده

خیلی دوست دارم ببینمس هنوز تو گوگل سرچ نزدم

1 Likes

سرچ زدی بیا گپ بزن عکسشو بزار مردم ببینن:joy::woman_facepalming:

Screenshot_2021-04-05-13-51-45

بادی-توری-بدننما-لامبادا-مردانه-دورآنس-3014

1 Likes

:rofl:
خداییش بادی وکاستوم برای ماخانما نهایتن پنج دقیقه کاربرد داره

واسه شومبول اینهمه ادا اطفار :joy:

1 Likes

:rofl::rofl::rofl::rofl:وای چه قشنگن

خب قبلا استفاده کرده دیگ :grinning_face_with_smiling_eyes::grinning_face_with_smiling_eyes:

1 Likes

اهان:joy::joy::woman_facepalming:

اره خب فک کردی پسرا ای دوره زمونه چشم گوش بستن؟؟ده نفر امتحان میکنن تا میرسن ب ما

1 Likes

یعنی بهت گفته که با دخترا بوده:woman_facepalming:

1 Likes

نیاز نبود بگه خودم میدونستم …از نظر من اشکالی نداره تا زمانی مجرد بوده باید مجردی میکرده خط قرمز من واسه بعد ازدواج ک نباید حتی در مورد ی دختر صحبت کنه

2 Likes

یعنی زهرا تا حالا فکر میکردم ببینم کاندوما رو کجا بزارم حالا برام سوال شده ک دیگ جاکاندومی رو کجا میزارن :laughing::woman_facepalming:

2 Likes

دقیقا عین من :woman_facepalming::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

2 Likes

اوپن ماید که میگن شماهایین ها:neutral_face::neutral_face::joy:

2 Likes

رو میز :joy::joy:

1 Likes

خخخخ

1 Likes

اره ماها اوپن مایندیم :sunglasses::cactus:

1 Likes

:joy::joy::joy::+1::+1:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.