جاریام خیلی بد عنقن😑

خوش به حالت که از شما دور ی میکنند

2 Likes

باهرکی مثل خودش :smirk:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.