تو پریود دهانه رحم خیلی میاد پایین!؟ 🤒😳

من دهانه رحمم دستم خورد بهش تو دستشویی :woman_facepalming::face_with_head_bandage: بچه ها بگین ک هیچی نیس

دهانه رحم کجاس دقیقا:expressionless::joy:

2 Likes

نمیدونم دستم خورد ب ی چيز سفت :sob:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:عفونت میگیری.با این همه خون چجور دلت شد؟

2 Likes

داشتم میشستم خودمو برا اون :sob::face_with_head_bandage: وسواس شدم

خوب تو پریودی دیواره ی رحم تخریب میشه.شاید بخاطر اون هست میاد پایین.

1 Likes

با آب گرم طهارت بگیر.با اب سرد رحم سرد میشه.

1 Likes

نمیدونم والا:expressionless::expressionless:

1 Likes

متوجه نشدم عزیزم:sweat_smile:

1 Likes

نه بابا به این سادگی ها ک نیس گلم …

1 Likes

ینی افتادگی رحم گرفتم :sob:

آب گرم میگیرم

:woman_facepalming: خدا کنه

یا خدا ⁦:woman_shrugging:t2:⁩⁦:woman_shrugging:t2:⁩چجوری آخه
ترسیدم

1 Likes

عزیزم رحم به این سادگیا.نمیفته.اگه سالی یه بچه بیاری. میفته.نه ما که تازه اول راهیم.

2 Likes

بابا دهانه رحم کجاست اصلا؟ مگه میشه بیاد پایین و تو بهش دست بزنی :hushed: این فکر از کجا اومده تو ذهنت ؟
دهانه رحم بالاست و محکم سر جاشه اینکه زنای باردار میگن طول سرویکس یا دهانه رحم پایینه منظورشون عددشه حتما اینو شنیدی فکر میکنی دهانه رحم پایین میاد

3 Likes

تو پریودی دهانه واژن کمی ورم کرده و باز و سفته . بخصوص اگه عفونت داشته باشی

2 Likes

سلام مال منم اینجوریه دست زدم یه چیز سفت نمیزاره بره دستم تو نمیدونم چیه هنوز موعدم نشده واژنم تنگ ترشده

1 Likes

خو دختر خوب چرا دستت رو میکنی داخل :grimacing::expressionless::frowning:

اولا اصلا تو پریودی اونم روزای اول اونطوری خودتو نشور تنبلی و کیست میاره دوما نه بابا دهانه رحم کجا بود اشتباه کردی

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.