تو این شرایطم من

بچه ها من به غیر خودم دوتا خواهر دارم‌. سر یه بحث ارثی یه دعوای کوچیک بینمومن‌ شد‌ بعدشم‌ صلح‌ شدیم‌ ححالا‌ اون‌ دوتا خواهرام‌ هرجا‌ میرن‌ باهم‌ و هرکاری‌ میکنن‌ به‌ همن‌ ولی به ظاهر باهام‌ حرف میزنن‌ ولی اکثر اوقات‌ فقط ضاهریه‌ چیکارکنم‌‌.

4 Likes

چه بد بخاطر مال دنیا دلت میرنجونن

2 Likes

کاره خاصی نمیتونی بکنی مگر اینکه همش دعوتشون کنی خونتون و باهم برین رستوران و خرید و اینا

5 Likes

عزیزم تممیان‌…بهونه‌ میارن همش

ارثتو بگیر تموم شه بره ولشون کن

من محل سگ ب همچین ادمایی ک اسم خواهرو یدک میکشن نمیدم

2 Likes

ارثتو بگیر راحت .برو برا خودت تنهایی حال کن . پول داشته باشی همه فامیلتن اگه پول نداشته باشی پدرو مادرتم ازت فرارین .

من بجای شما باشم میگم خداروشکر ک پای همچین ادمای منفعت طلبی از زندگیم کوتاه شد

1 Likes

بنظرم وقتی دوست ندارن باهاتون معاشرت کنن شماهم برای خودت ارزش قائل شو و دیگه پیگیرشون نباشید
من خودم توی این جور موارد خیلییی مغرورم ترجیح میدم تنهاباشم ولی غرورم خورد نشه

اینجوری نگید خاهراشن خب ،باهاشون حرف بزنی بگو چرا تیم تشکیل دادین حالا ی موضوعی بود گذشت دیگه این کاراتون چیه ،امیدوارم حال دلت خوب بشه عزیزم

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.