تولدم مبارک 🥫🥫💃💃💃

:bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::bouquet::kiss::kiss::kiss::kiss::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:

این لعنتی تو کیبرد گوشی من شکل ی کیک خوشمزه بود نمی‌دونیم چرا اینجا این شکلی شده:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::laughing::laughing::laughing::laughing::laughing::grimacing::grimacing::grimacing::grimacing:

1 Likes

خودمم متوجه شدم کلی خندیدم:face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::face_with_hand_over_mouth::joy::joy::joy:

1 Likes

مرسی قربونت برم من :revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:

1 Likes

ملمونم جا زیبا:two_hearts::two_hearts::two_hearts::two_hearts:

آمین :two_hearts::two_hearts::two_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts:ممنونم عزیزم

1 Likes

ممنونم عزیزدلم :revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::revolving_hearts::two_hearts::two_hearts::kiss::bouquet:

1 Likes

ممنون گلم :gift_heart:

ممنون فدات شم :bouquet:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::yum:عب نداره ربم خوبه

2 Likes

قوربونت عزیزمی

2 Likes

:kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::gift_heart:

1 Likes

:rose::rose::rose::rose::kissing_heart::sparkling_heart::sparkling_heart:

1 Likes

:kiss::rose::rose::rose::kiss::sparkling_heart::sparkling_heart:

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.