توالت عاشقانه 😍😆

:laughing::laughing::laughing::laughing:

1 Likes

شاید یکی مخصوص مدفوع اون یکی مخصوص ادراره:joy:

2 Likes

اههه:joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

پارچارو:joy::joy:

2 Likes

حکم افتابه رو داره:joy::joy::joy:

2 Likes

آرسام اسمه پسرته دیگه هوم :face_with_monocle:

فک کن میخاد بگوزه میگه اول تو عشقم
اونم میگه نه تو اول بزن.

پوووف

4 Likes

توروحت دختر:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:یعنی مردم از خنده:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

بلی ۶ ماهشه

1 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes

پیف بوی گندش تا اینجا اومد :face_vomiting:

2 Likes

دقیقا
حالم بد شد :no_mouth:

2 Likes

حالا کدومش مخصوص زنانه و مردانه س :sweat_smile:

1 Likes

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.