تنها خونه ام میترسم

پشت در منتظره برقا بره، بیاد تو خونتون، کارشو انجام بده بره :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

وای :joy::joy::joy::joy::broken_heart:

1 Likes

بلکه هم هست
ازش خیلی میترسم

1 Likes

:smirk: اصن نترسیدم :stuck_out_tongue_winking_eye:

1 Likes

در رو قفل کن، سوراخ ها رو بپوشون تا نتونه چیزی فرو کنه :sweat_smile::sweat_smile:

2 Likes

نگفتم بترسی که :smiling_imp:
گفتم مراقب باشی :smiling_imp::eggplant:

1 Likes

:walking_woman::woman_facepalming:t2: من همیشه مامانم پاشو از درخونه میزاره بیرون تمام درارو قفل میکنم ! :grin:بسیار مجهزم :smirk: چاقوم میزارم رو اوپن
ولی اخرش هندزفری میزارم رو ولوم بالا صدای خودمم نمیشنم

1 Likes

:face_with_head_bandage::face_with_head_bandage::pleading_face: … بارون زیادتر شد ک

2 Likes

هیچی دیگه، قطعی برق صد در صد شد :sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

1 Likes

:woozy_face::woozy_face::sneezing_face: الله اکبر
ده صلوات نذر میکنم تا اخر شب باکره بمونم جرررررر :grin::joy:

3 Likes

:joy::joy::joy: خدا بگم چیکارت کنه تئوری تجاوز از کجا در آوردی
توهم مثل بعضیا زیاد رمان میخونی :rofl::rofl:

3 Likes

:joy: میخوندم … وقتشو ندارم الان :pleading_face::woozy_face:

1 Likes

کمه که :joy::joy:

1 Likes

چی بووود ترمیم کنم‌ارزون تر در میادا :joy::sneezing_face:
وای دور از جون

1 Likes

میگم اونارو میخونی این فکر ها میاد زهنت :joy::joy:

1 Likes

مگه مجردی؟ تو مجردی خونه مستقل گرفتی و از پدر و مادرت جدا زندگی میکنی؟

1 Likes

ن بابا
فک کن ی درصد وای :joy::sneezing_face:
مامانم اصولا میره پیش آبجیم ویا دنبال کاراش و اینا
بابامم کلن کارش ساعت مشخص نداره ی روز همش خونه اس ی روز اصن نمیدونه خونش کجاست
اره مجردم

2 Likes

خب مزاحم یه خانمی شده تجاوز ک نکرده بهش برو تئوری تو ذهنت رو اصلاح کن :joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:face_with_head_bandage::broken_heart::grin: خدایی از سایه امم میترسم
جدیدا عمرا با پسر تنها نمیشینم هروقت تنها شدیم ب یه بهونع ای میرم بیرون :sneezing_face:

2 Likes

:joy::joy::joy::joy::joy::joy::joy:

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.