تنها خونه ام میترسم

اه بارون میزنه بعد فک کنم برقا برن شدید داره میشه هرلحظه
گوشیمم شارژ نداره وصله ب شارژ
معمولا نمیترسم ولی الان رعد و برق زد ترس برم داشت :confused::pleading_face:
برقا نرن ی وقت ؟
من از تاریکی نمیترسما از این ک برقا برن مامانم ره ب ره زنگ میزنه استرس میده بهم میترسم !

8 Likes

#تنها_درخانه :joy::broken_heart:
بچا بنظرتون زنگ بزنم مامانم بیاد؟ اخه توی این بارون چطوری بیاد :neutral_face::confused:

1 Likes

منم مث تو ترسوم:pensive: دیشب تا صبح جیغ میکشیدم بیچاره شوهرم زهرش آب شد

2 Likes

:joy: ن بابا من اونجوری نیستم اتفاقا عاشق تنهایی ام
همیشه ب زور مامانمو از خونه بیرون میکنم
الان چون شدید شده و رعد و برق میترسم برقا برن
ی وخت یکی مزاحم بشه و اینا

4 Likes

منم تنها خونم شوهرم راننده جاده بارون میاد میترسم

1 Likes

اوهوم :walking_woman::woman_facepalming:t2:
من استرس اینو دارم ی وخت برقا برن یکی بیاد مزاحم شه
وگرنه مطمئن باشم هیچکس نمیاد میگیرم میخوابم از جن من نمیترسم زیاد :joy::confused::broken_heart:
نمیدونم چرا توی ذهنم همش تئوری تجاوز میاد :neutral_face:
همش همش فک میکنم الانه ک بترکوننم واای :joy:

3 Likes

نه من خیلی ترسوم شدیییید

1 Likes

منم از گربه و جک و جونور میترسم :confused::broken_heart: حتی از زنبور

1 Likes

من از جن:expressionless:

2 Likes

من خیلی کم از جن …
:confused::broken_heart: البته اگر فکرم بره سراغش خیلی میترسم ولی اگر حواسم پرت باشه تنها باشم ن
چون معمولن خونه تنهام فقد یکی دوبار ترسیدم ک زنگ زدم مامانم بیاد
ک اونم از حموم صدا میومد

2 Likes

مگه دختر بچه ای که می‌ترسی؟

شجاع و دلیر و نترس باش، از هیچی نترس

1 Likes

اخه صدای بارون رو بلد نیستم بزارم
خیلی وحشتناکه :confused::broken_heart:
از بارون نمیترسم از تاریکیم نمیترسم
از اینکه دوربینامون قطع میشن میترسم

2 Likes

ساختمون تون برق اضطراری نداره، وقتی برق رفت اون کار کنه

یا موتور برق ندارید، برق رفت روشنش کنی

1 Likes

منم میترسم، همسرم رفته ماموریت، اما داداشم پیشمه

1 Likes

ن عزیزم ویلاییه خونمون
بابام میخواست بزاره ک نزاشت این موتور برقو رو
ن نداریم :walking_woman::woman_facepalming:t2:

1 Likes

دیگه از چی میترسی :neutral_face::sweat_smile:

1 Likes

:expressionless::joy: وای این چ ذهنیه ک داری تئوری تجاوز چرا اخه :joy:

1 Likes

نترس، هیج اتفاقی نمیوفته

سمت ما هم بارون میاد، برقامون هم نرفته

1 Likes

:sweat_smile::sweat_smile::joy: چ میدونم خدایی
از هیچی جز این نمیترسم :neutral_face:
اخه چن وقت پیش پسرهمسایمون مزاحم ی خانومی شده بود
از همسایه هامون
دیگه رفته تو مخم این تئوریه

وای دکی
کی پشتته ؟؟؟؟؟

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.