تمکین و انجام وظایف زناشویی

ن مجازاتو نمیگم گلم

1 Likes

خب تو قران بخوای عمل کنی گفته زن مبتونه حتی یه سوزن جهاز نیاره. مبتونه کار خونه نکنه بابتش پول بگیره اگ کرد حتی بابت شیر ب بچه بده یا بچه نگه داره پول بگییره چون وظیفش نیست

2 Likes

یعنی با یه برده سیاهپوست خیلی زشتم اگه خیانت کنه به شوهرش، جای تعجب نداره

1 Likes

اتفاقا سیاه پوستا بیشتر توبورسن چون.چیزش… :joy::joy::joy::joy::joy::joy:

1 Likes

:joy::joy::joy::joy:

گلدن کامنت :ok_hand::ok_hand::ok_hand::ok_hand:

سیاه جذاب :joy::joy::joy:

چوب مسواکو مییذارم کنار ی چماق پیدا میکنم تو ماتحتش فرو میکنم

خیلی وقتا شده که گفتم واسم دعا کنید ولی نه به عنوان واسط

1 Likes

یکی از حق هایی که زن داره نفقه است که اگه مرد نده میتونه شکایت کنه مردو بندازه زندان
والا من پدرشوهر و مادرشوهرم تازه جدا شدند.اینقدر که چیز گیر مادرشوهرم اومد که نگو
پدرشوهرم از یه خونه میلیاردی فقط یک دونگشو داشت دیگه

1 Likes

بعنوان چی؟

1 Likes

به عنوان یه مادر که از طرف خودش برای بچش دعا کنه نه جای من از خدا چیزی بخواد
حالا جای مادر هر کسی میتونه باشه به عنوان یک دوست و…
هیچ وقت دید واسط نداشتم

1 Likes

شما میگن من به دید واسط نگاه نمیکنم ولی وقتی از کسی بخواید براتون دعا کنه تفاوتی با واسط نداره

2 Likes

خدایی میگی اصل مطلب هم میبینه هم میشنوه و از رگ گردن به ما نزدیک تره اون وقت برم واسطه بگم ازش بخواه. الان این پیام شماست از کسی دیگه هم بخوایید براتون دعا کنه وقیقا همین حرفتون صدق نیکنه پس

1 Likes

اون از طرف خودش دعا میکنه یعمی مامانم میگه انشاالله بخت بچم باز بشه
این از دید اونه
ولی واسط یعنی من فکر نیکنم خدا حرف من و قبول نداره میرم یه یکیمیگم این کار و بکنه که حرفش برو داشته باشه

2 Likes

مگر خودتون نخوایید براتون دعا کنند. خود مادر یا کسی دیگه جدا براتون دعا کنه

1 Likes

اخه سوال من این بود از مادرتون نمیخوایید براتون دعا کنه؟ گفتید چرا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.