تفسیر سونو ان تی

سونو خواهرم ببینین
عدد ان تی خوبه؟

چند گرفتن ازت

1 Likes

165 تومن شد

برا خواهرمه

اهان .ببخشیدمن نمیتونم راهنمایی کنم سردرنمیارم.چندهفتگی انجام داده

1 Likes

12هفتگی

مگه ۱۸هفته نمیرن چرااینقدزودرفته حتمااین غربالگریه؟گیج شدم :expressionless::expressionless:

2 Likes

اون ان تی که 12هفته میرن آن مال 18هفته اس

1 Likes

اهوم

1 Likes

ان تی و آنومالی رو باهم رفت

میگم اخه ۱۲هفتگی آنومالی نمیشه

2 Likes

مگه میشه هرکدومشون زمان خاص خودشو داره

2 Likes

بالای آزمایش نوشته شده که آنومالی و ان تی

1 Likes

نه همون 18هفته باید بریم تو چندم میری من اولا هشت میرم چهارم

1 Likes

این ان تیه
انومالی نیس

4 Likes

مگ تو آنومالی جنسیت مشخص نمیشه؟

آره نوشته ان تی وانومالی نمیدونم ولا

1 Likes

چی عزیزم نفهمیدم ؟

2 Likes

تو هردوش مشخص میشه

1 Likes

اره مشخص میشه

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.