تعیین جنسیت از روی ضربان قلب

سلام دوستان تعیین جنسیت جنین از روی ضربان قلب برای شما درست بوده؟

بله عزیزم

1 Likes

سلام گلم خیلی،به این چیزا تکیه نکنـ. البته ایمطورهست یا نه رومطمئن نیستم سرپسرم،ضربانش۱۴۵بود گفت پسره سردومی ۱۸۹بود گفت چون ضربانش بالاست احتمالا دختره که البته سر سه ماه سقط،شد و جنسیتش،رو نمیدونم چی بود .شما فقط دعاکن سالم باشه،بقیه اش مهم نیست

3 Likes

عزیزم… حتما ک اولویت اول سالم بودن بچس

این موضوع به صورت خود کار بعد از 3 روز بعد از آخرین پاسخ بسته شد. پاسخ جدید دیگر مجاز نیست.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.