تعبیر خواب اسب

تعبیر خواب اسب چیه

من ی خواب خوب دیدم که ی اسب داشتم تمام هم وغمم
این بود

زین نداشت پولامو جمع کردم زین خریدم براش سوارش شدم و…

تعبیرش چیه

1 Likes

عزت
مقام
برکت
:heart_eyes:

3 Likes

ای جانم :pleading_face:انقد دوسش داشتم بیدار شدم شکست عاطفی خوردم :joy:

1 Likes

عزیزممم:pleading_face::heart_eyes:

1 Likes

ترفیع ،مقام و پیشرفت

2 Likes

من قبل حاملگی خواب دیدم دوتا اسب داشتم خیلی دوسشون داشتم
منو دوستم با هم حامله شدیم میگفتن تعبیرش این بوده دیگه نمیدونم

نمیدونم ولی مامانم میگه اسپ بخت واقبالبه

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.