تعبیرخواب کسی بلده

آیاکسی هست تعبیرخواب بلدباشه خیلی آشفته ام

همسرم خواب دیده دوتاانگشترانتخاب کرده برده یکی بزرگ یکی کوچیک بعدیکی میادازش میبره دوتاییشون رو

اشفتگی نداره عزیزم
بعدشم اگر خودت میدیدی باید خیلی فکرت مشغول میشد
استرس نداشته باش گلم
توکلت ب خدا باشه
صدقه بذار و خوب فکر کن
ساعت داره خواب دیدن، صاحب خواب مهمه

تو گوگول سرچ کردی

نمیدونم ولله شوهرم یجوریه

1 Likes

آره گلم

چون خودش خواب دیده استرس گرفتخ
شما هم بهش بگو صدقه بذاره و توکلش ب خدا باشه

1 Likes

چشم مرسی

1 Likes

بهش قوت قلب بده :wink:

قربونت

همه خوابا که رویای صادقانه نیستن عزیزم

آخه این چندشبه همش خواب انگشترمیبینه

ماهم چون تواقدام بودیم گفتیم لابدفرزنده
خوابش هم همش قبل اذان صبحه
برامون عجیب بودکه هرشب خواب انگشترمیدید

اهان چند شبه

فک کردم یه دفعه دیده

حق داره نگران شه

نه نزدیکه یه هفته بیشتره

ای وای
نمیدونم والا دیگه :see_no_evil::see_no_evil::see_no_evil::scream:

:pensive::pensive::pensive::pensive::pensive::pensive:

مامانم میگفت خواب طلا‌ بچس
ان شا الله این ماه جواب میگیری که اینجوری خواب دیده همسرت
منم اون ماه که باردار شدم خواب طلا دیدم

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.