تعبیرخواب توروخدابیاین

سلام بچه ها دخترباردارم ولی خواب دیدم زایمان کردم ولی بچموتاخونه ندیدم داخله خونه داداشم ازحموم اوردش دیدمش دیدم پسره داخله خواب می گفتم بچه ی من دختره این بچه ی من نیست نه که پسر دوست نداشته باشم ن اتفاقا پسر دارم خیلی دوسش دارم ولی داخله خواب می گفتم این بچه ی من نیست مامانم گفت چرا هست گفتم همه ی سونوگرافیام گفتن دختره این چراپسره خیلی گریه کردم می گفتم فقط بچه ی خودمومیخوام سریع لباس پوشیدم باداداشم رفتیم بیمارستان داداشم نمیدونم چی به پرستاره گفت که من ازخواب بیدارشدم داشتم دل پاره میکردم داخله خواب توروخدااگه کسی تعبیرشومیدونه بگه خیلی نگرانم

وقتی در واقعیت میدونی ک دختر داری دیگ جای نگرانی نداره
همه خوابا ک تعبیر ندارن
جای نگرانی نداره
حرف سونوگرافی برات سند باشه ن ی خواب
نگران نباش

1 Likes

ن میدونم بچم دختره فقط میخوام تعبیرش روبدونم

بنظر من ک تعبیر نداره چون خواب صادقه نبوده
ولی حالا بازم اگ دوست داشتی از دوستان بپرس
ولی من بت اطمینان میدم جای نگرانی نداره

1 Likes

ممنون عزیزم

1 Likes

خیره انشاالله . :hugs:
شاید بعدی باز پسره :heart_eyes::heart_eyes:

1 Likes

ایشالله

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.