تشکر از بابت جوابتون

بچه هاکپ اونجابسته شد
گفتم دوباره بزنم که یه وقت فک نکنین جوابتونوندادم
ممنون ازهمتون قطره استامینفن دادم بهش یه خورده اروم ترشد
@Sadaf
@u465472
@u869896
@:couple_with_heart_woman_man:zahra
@u470481

9 Likes

خب خداروشکر عزیزم
نگران نباش اگه تبش خیلی شدید نیس بهش دارو نده دندوناشو بامسواک مخصوصش ماساژ بده تا آروم بشه

3 Likes

@Elsaa

2 Likes

ممنون عزیزم خیلی لطف کردی امروزبه شوهرم‌میگم حتمابگیره

2 Likes

سلام خداروشکر

2 Likes

شیره خرمایعنی خیلی تاثیرداره واسه زوددراوردن دندون؟

2 Likes

فدات بشم ممنون گلم

2 Likes

جونت سلامت عزیزم

2 Likes

سلام عزیزم ژله خریدم براش میزنم نفس
@u869896

3 Likes

سلام پری جون خوبی.من ندیدم گپت رو چی شده

2 Likes

اگه واسه دندونه لثه گیر بذار توی یخچال سرد بشه بده دست پسرت گازبگیره اروم میشه…یا ژل مخصوص بچه ها هم هست…اگه تبش زیاد نیست مشکلی نداره نگران نباش

2 Likes

سلام عزیزدلم کپودیروزدم زودم بسته شدنمیدونم چرا
خریدم براش نمیگیره دستش هرچی بهش میدم نگه داره انقدحرص میخوره اخرش گریش درمیاد

2 Likes

آره عزیزم من زدم زود دندون دراورد
خرما دارین خونه؟؟

2 Likes

خداروشکر که بهتر شده پسر قشنگمون :kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart::kissing_heart:

2 Likes

عزیزم وقتی تیک پاسخ صحیح رو می زنید دو ساعت بعدش اگر فعالیتی توی گپ نداشته باشید بسته میشه

2 Likes

نه ندارم میگیرم عزیزدلم

1 Likes

فدای توبشم‌اجی‌ممنون

سلام گلم جدی من نمیدونستم ممنون که گفتی

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.