تشخیص فرزند از روی مدل ناف

اره خاستم ببینم اگه درست میگه دومی بفرسم

1 Likes

پس برای منم اشتباه حدس زده چون سونو گفت دخترایشون گفتن پسره

1 Likes

اره عزیزم بهتون گفتم سونو دقیقتره چون من وقتی دومی باردار شدم همه گفتن دختره ولی رفتم سونو گف پسره

1 Likes

چیشد سونو رفتی؟

1 Likes

نه هنوز9مهربایدبرم دکترم برام بنویسه برم میام خبرمیدم همینجا

1 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.