تست لاوین رز🤔

بچهادرچه صورت تست منفی کاذب میشه؟ :thinking:من دوروزپیش گذاشتم مارک لاوین رز یه خط وسطش افتادفکرکنم ادرارزیادریختم یعنی ممکنه بخاطرادرارزیادمنفی بزنه؟ اینجورشد:neutral_face:

وسط افتاده خرابه

1 Likes

اره ادرارزیادممکنه منفیش کنه؟ :thinking:

والا اول صبح باید میزد ی

2 Likes

اول صبح نبودولی مایعات نخورده بودم یخورده ادرارداشتم بااون زدم

هنو درگیر اونی تنبل یکی دیگ میخریدی خو

1 Likes

خریدم همین مارکه فردامیزنم ولی این یکی خیلی ذهنمومشغول کرده ک چراخط وسط زده:thinking::expressionless:

1 Likes

ّمن همیشه روژان میخرم خوب چیزیه

1 Likes

ادرار زیاد میریختی رنگاش پخش میشد این از بیخ خرابه

1 Likes

احتمالا یکم کاغذش بالا پایین شده یا مدلش همینه،یدونه منم قبلا میخریدم خودکاری خطش وسط بود کلا

1 Likes

نه کاغذش درست بود… نمیدونم والاحالابازفردامیزنم:expressionless:

گپ‌های این سالن به صورت خودکار پس از گذشت 15 روز از آخرین پاسخ بسته میشن، بعد از اون ارسال پاسخ جدید دیگه مجاز نیست. اگه می‌خواید راجع به همین موضوع صحبتی داشته باشین، می‌بایست گپ جدیدی رو آغاز کنین.

مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.