تست ازدواج ابن سینا گرفتیم 😳

اره:confused:
میترسم منم تهش همین بشه البته شده من خودمو ب نفمی زدم
رابطه رو هروقت حس کردی خراب شده باید ولش کنی موندن توش از هرچی حماقت بدتره…

1 Likes

آره عزیزم منم خیلی دستو پا زدم
ولی خب یه جایی خسته شدم نکشیدم
کاش توام بچه نداشتی پاتو پس میکشیدی

1 Likes

هوففف حتی دیگ بچه هام نمیتونن مارو بهم وصل کنن:sneezing_face::pleading_face:

1 Likes

این وسط فقط بخاطر بچه ها تو داری زندگیتو تباه میکنی و چن تا بچه بیچاره این وسط هستن که قربانی کارای پدرشون میشن همین

1 Likes

سر دوراهیم

1 Likes

اینم مرد بوده یعنی :flushed:

2 Likes

نه احتمالا خودش دختر بود روش نمیشد
خودشو مادر جا زد

2 Likes

اها یعنی سنش کم بوده

2 Likes

به نظر من که اینجور اومد

این جور رفتار از یه مادر بعید بود

نمیتونیم فرض کنیم کم سواد بود چون اگه اینجوری بود اینجا نمیتونست حضور داشته باشه به هر حال امروزی بود

2 Likes
مسئولیت محتوای ارسال شده بر عهده شخص منتشر کننده است و مامی‌گپ هیچگونه مسئولیتی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد.